بررسی مسائل و مشکلات تصفیه خانه فاضلاب شهر گلمان ارومیه

دربازدید معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از تصفیه خانه فاضلاب شهرگلمان ارومیه، وضعیت بهره برداری و مسائل و مشکلات این تصفیه خانه مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی مسائل و مشکلات تصفیه خانه فاضلاب شهر گلمان ارومیه

به گزارش برقاب،احیا جاهدی در این بازدید با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب گلمان از نوع لجن فعال به روش SBR با ظرفیت اسمی ۶۸۰۰ متر مکعب در شبانه روز در سال ۱۳۹۸ به بهره برداری رسیده است، اظهار داشت: این تصفیه خانه به عنوان اساسی ترین زیر ساخت مساکن مهر و نهضت ملی مسکن مهر گلمان طراحی، اجرا و هم اکنون در مدار بهره برداری قرار دارد.
وی افزود: این تصفیه خانه پتانسیل لازم برای تحت پوشش قرار دادن ۴۵هزار نفر جمعیت شهر گلمان در امر جمع آوری و انتقال و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب را دازا بوده و با بهره برداری اصولی و فنی از آن، تا کنون پارامترهای کیفی پساب خروجی وفق ضوابط و استانداردهای زیست محیطی با کیفیت عالی تامین شده است.
وی گفت: به منظور تکمیل محوطه سازی و راه اندازی برخی تجهیزات الکترومکانیکال جانبی که در حال حاضر نبود این تجهیزات مانع از بهره برداری نمی گردد، برنامه ریزی لازم صورت گرفته است که در صورت تخصیص منابع مورد نیاز از محل ایجاد زیرساخت نهضت ملی مسکن در آینده نزدیک پیمانکار ذی صلاح مجری انتخاب و عملیات مذکور را به سرانجام خواهد رساند.