عملکرد فعالیتهای اجرایی آبفای مازندران بررسی شد

عملکرد فعالیتهای اجرایی آبفای مازندران بررسی شد

به گزارش برقاب،بهزاد برارزاده با اعلام خبر بالا افزود: برنامه عملیاتی در سال ۱۴۰۱ بصورت پایلوت به منظور رصد ماهانه عملکرد و راهبری فعالیتهای اجرایی امورات در سطح استان مازندران، با تلاش همکاران دفتر برنامه ریزی و بودجه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت انجام شد.
او با بیان اینکه این طرح در سال جاری بطور مستمر و ماهانه انجام و نتایج آن در قالب گزارشهای تحلیلی سه ماهانه منتشر شد، اظهار داشت: موفقیت عملکرد برنامه عملیاتی تا ۵۵۰ درصدی تعداد ۲۲ برنامه از ۲۵ برنامه پیش بینی شده بخش آب در ۱۰ ماه امسال، از نتایج اجرای دقیق برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ و نظارت مستمر واحدهای ستادی در رفع موانع و چالش های اجرایی می باشد .
برارزاده اظهار امیدواری کرد با توجه به نتایج به دست آمده از عملکرد فعالیتهای اجرایی شاهد تحقق بیش از صددرصد اهم فعالیتهای امورات آبفا و ارائه خدمات بهینه در امر آبرسانی در سطح استان مازندران باشیم.