بررسی عملکرد آبفای سمنان و آبرسانی در شاهرود

محمد طاهری مدیرعامل شرکت آبفای استان سمنان به همراه ابراهیم باقری مدیر آبفای شهرستان شاهرود با دکتر خانی نماینده مردم شریف شهرستان های شاهرود و میامی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، ابراهیم باقری گفت: مدیرعامل شرکت آبفای استان سمنان عملکرد آبفا و آبرسانی در شهرستان های شاهرود و میامی […]

محمد طاهری مدیرعامل شرکت آبفای استان سمنان به همراه ابراهیم باقری مدیر آبفای شهرستان شاهرود با دکتر خانی نماینده مردم شریف شهرستان های شاهرود و میامی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، ابراهیم باقری گفت: مدیرعامل شرکت آبفای استان سمنان عملکرد آبفا و آبرسانی در شهرستان های شاهرود و میامی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

دکتر خانی ضمن تاکید بر اینکه مسئله آب  باید اولویت همه مسئولین در همه سطوح  باشد افزود: باید به این قضیه نگاه ملی داشت و با همدلی و حمایت همه جانبه مردم مشکلات آبی را برطرف کرد.

خانی ادامه داد: تامین آب شرب روستاهای کالپوش و انتقال آب قطری جهت تامین آب شرب شهرستان مورد تاکید قرار گیرد و فضاهای سبز را ازطریق تصفیه فاضلاب و بازچرخانی می بایست تامین آب کرد و شهرداری ها باید به این سمت سوق یابند.

در ادامه محمد طاهری شروع فعالیت های لازم در خصوص رفع مشکلات کم آبی و بی آبی روستاهای کالپوش را از اهم اقدامات شرکت برشمرد و تصریح کرد: امید است این طرح  تا دهه مبارک فجر به هدف مطلوب برسد و از دیگر اقدامات مهم، پیگیری مستمر جهت انتقال آب قطری در حال انجام است و تخصیص اعتبارات در این زمینه را نیز باید مهم و قابل توجه دانست.