بررسی طرح گردشگری سد ۱۵ خرداد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قم گفت: با استفاده از تجربیات سایر شرکت ها طرح توریستی وگردشگری سد ۱۵ خرداد را در سال ۱۴۰۰ استارت خواهیم زد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم، باحضور مدیر عامل، اعضای کارگروه گردشگری شرکت آب منطقه ای قم و مشاور طرح ایجاد سازو کار گردشگری پیرامون […]

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قم گفت: با استفاده از تجربیات سایر شرکت ها طرح توریستی وگردشگری سد ۱۵ خرداد را در سال ۱۴۰۰ استارت خواهیم زد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم، باحضور مدیر عامل، اعضای کارگروه گردشگری شرکت آب منطقه ای قم و مشاور طرح ایجاد سازو کار گردشگری پیرامون تأسیسات سد ۱۵ خرداد بررسی شد. علی اصغری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم با اشاره به اهمیت گردشگری گفت: یکی از بزرگترین صنایع درجهت ایجاد درآمد و ارتقاء رشد و توسعه‌ی اقتصادی در بسیاری از کشورها رشد صنعت گردشگری می‌باشد که می تواند باعث بهبود کیفی زندگی،ارتقای تبادل فرهنگی و رشد اقتصادی برای کشور و استان شود.اصغری با بیان اینکه هیأت مدیره شرکت پیگیر طرح های گردشگری در استان می باشد؛ افزود: انشالله در سال ۱۴۰۰  با استفاده از تجربیات سایر شرکت های آب منطقه ای بتوانیم بعنوان اولین شرکت استارت طرح های گردشگری در کشور رابزنیم .