بررسی سه پروژه تحقیقاتی در شرکت توزیع برق استان سمنان

در سومین جلسه کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق استان سمنان، پیرامون سه پروژه تحقیقاتی بحث و تبادل نظر شده و تصمیم گیری شد.

دبیر کمیته تحقیقات این شرکت بیان کرد: پروپوزال “طراحی سیستم توزیع تاب آور و قابل اطمینان” ارائه شده از سوی احدی از اساتید دانشگاه صنعتی شاهرود، به تایید این کمیته رسیده است.

محمد کاشفی اظهار کرد: گزارش پیشرفت پروژه تحقیقاتی “ارائه الگوی توانمندسازی با تاکید بر ایمنی” به عنوان پروژه دیگری است که مورد بررسی واقع شده و در نظر است پژوهشگر نسبت به اصلاح برخی موارد و کامل نمودن آن اقدام تا در جلسه بعدی کمیته گزارش نهایی ارائه گردد.

وی تصریح کرد: پروپوزال “بررسی فرصت‌ها و چالش‌های افزایش ضریب نفوذ منابع تولید پراکنده خانگی (سیستم های فتوولتائیک و سیستم های ترکیبی فتوولتائیک و بادی ) در شبکه توزیع فشارضعیف با امکانات و شرایط متعارف شبکه در ایران (مطالعه موردی بر روی شبکه توزیع فشارضعیف شهر سمنان)” موضوع دیگری است که در این کمیته به آن پرداخته شد.

وی افزود: مصوبات جلسه بودجه 1401  تحقیقات شرکت ، اهتمام ویژه به ضرورت تصویب پروژه های کاربردی و اساسی برای سال جاری و بهره مندی از ظرفیت های علمی موجود در واحدها به منظور تعریف و همکاری در پروژه های متعدد، حمایت از پروژه ساخت اینورتر تک فاز پنج کیلوواتی توسط پژوهشگران در قالب طرح شهید احمدی روشن، حمایت از شرکت های دانش بنیان و تکمیل فرمهای داوری دانشگاهی 10 اولویت تحقیقاتی مصوب توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان ، به عنوان موارد دیگری است که مطرح و پیرامون آنها تبادل نظر شد.