بازدید مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی انجام شد؛

بررسی روند عملیات اجرایی آبرسانی به ۲ روستای شهرستان بوکان

در بازدید مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از طرح های آبرسانی به روستاهای شهرستان بوکان، روند عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای کهریزه محمود آقا و ینگیجه این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی روند عملیات اجرایی آبرسانی به ۲ روستای شهرستان بوکان

به گزارش برقاب، در بازدید مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از طرح های آبرسانی به روستاهای شهرستان بوکان، روند عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای کهریزه محمود آقا و ینگیجه این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

محمداشرفی در این بازدید با تأکید بر اتمام و بهره برداری از آبرسانی به این دو روستا قبل از شروع پیک مصرف، دستورتسریع در ادامه روند آبرسانی با استفاده از اعتبارات استانی و لجن برداری لاگون شماره ۱ برای افزایش بازدهی آن را صادر کرد.مدیر امور آب و فاضلاب بوکان نیز در این بازدید گزارشی از اقدامات انجام شده و در دست اجرا را ارائه کرد.