بررسی برنامه های صنعت آب و فاضلاب هرمزگان با حضور عضو کمیسیون انرژی مجلس

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان در نشستی بااحمد مرادی عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای به تشریح برنامه های پیش روی صنعت آب و فاضلاب هرمزگان پرداخت.

عبدالحمید حمزه پور در این نشست با اشاره به اهمیت آبرسانی و ضرورت تسریع در تکمیل پروژه های پیش بینی شده در بخش توسعه و اصلاح و بازسازی افزود: علیرغم مشکلات اعتباری، پروژه های عمرانی در این بخش متوقف نشده است اما برای خدمات رسانی بهتر لازم است هم افزایی بیشتری صورت گیرد.

وی ادامه داد: با توجه منابع آبی استان، تامین نیاز آبی مشترکین از محل آب شیرین کن ها به عنوان یک سیاست در دستور کار آبفاست و در حال حاضر بخش عمده ای از مناطق حوزه مرکزی استان از محل آب شیرین کن ها تامین آب می شوند.

حمزه پور همچنین به ظرفیت و سهم هرمزگان از محل آب شیرین کن خلیج فارس اشاره کرد و گفت: نیاز شهرستان های خمیر و بخشی از بندرعباس از خط انتقال آب شیرین کن خلیج فارس در حال تامین است که با تکمیل خط انتقال سهم بیشتری از این خط برای هرمزگان اختصاص خواهد یافت.

مدیرعامل آبفا، پیگیری نمایندگان در افزایش ظرفیت تولید آب شرب در هرمزگان را مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد: در اجرای طرح های توسعه ای بتوان با کمک دولت و مجلس به آنچه که نیاز است دست پیدا کرد.

در این جلسه همچنین احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تسهیل فرایند خدمات رسانی در بخش آب از آمادگی خود برای پیگیری امور در راستای رفع موانع خبر داد.

وی افزود: موانعی که قابلیت پیگیری در کمیسیون انرژی و همچنین صحن مجلس دارد پیگیری و رایزنی های لازم برای تسهیل خدمات رسانی انجام خواهد داد