بررسی برنامه عملیاتی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان قم

جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء آب منطقه ای قم با حضور سرپرست معاونت حفاظت و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در سالن جلسات شرکت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:در اولین جلسه کمیته راهبری سال جاری شرکت آب منطقه ای قم جدول برنامه عملیاتی طرح […]

جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء آب منطقه ای قم با حضور سرپرست معاونت حفاظت و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در سالن جلسات شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:در اولین جلسه کمیته راهبری سال جاری شرکت آب منطقه ای قم جدول برنامه عملیاتی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سال ۱۴۰۰ و میزان اعتبارات پیشنهادی در بخش های مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت . همچنین مصوبات جلسه مدیران روابط عمومی شرکت های آب منطقه ای کشور بررسی و بر عملیاتی شدن برنامه های ابلاغی تأکید شد . در ادامه برنامه سازگاری با کم آبی استان که به تأیید کارگروه ملی سازگاری با کم آبی رسیده و جهت اجراء به استانداری و سایر دستگاههای ذیربط ابلاغ گردیده مطرح و نظرات برای طرح در اولین جلسه شورای حفاظت استان در سال جاری جمع بندی شد.

 

انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دستور کار قرار گرفت.

جلسه بررسی تسهیم اعتبارات طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ بصورت ویدئو کنفرانس در سالن جلسات شرکت برگزار شد.

دراین جلسه که نمایندگان مدیریت منابع آب ایران، شرکت آب منطقه ای قم و مشاورین دزآب حضور داشتند جدول تسهیم اعتبارات برنامه عملیاتی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سال ۱۴۰۰ استان بررسی ومصوب شد. در بخش اطلاع رسانی و فرهنگ سازی طرح با توجه به اینکه در سال جاری دچار بحران کم آبی در استان می باشیم لذا ضرورت استفاده از تمام امکانات و ظرفیت ها در خصوص فرهنگ سازی مصرف بهینه از آب در تمام بخش ها بخصوص کشاورزی و شرب اجتناب ناپذیر است همچنین پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز از اولویت برنامه های سال ۱۴۰۰ خواهد بود.