بررسی امکان برخط سازی و استقرار سیستم هشدار سیل و رفع مشکل انباشته شدن رسوبات در محل ایستگاه هیدرومتری سد کبار

مدیران کل منابع طبیعی و هواشناسی استان به اتفاق مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ، از ایستگاه هیدرومتری ورودی سد کبار قم بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵  بازدید مشترکی با حضور مدیرعامل ، مدیر دفتر مطالعات و  رئیس گروه مدیریت بحران شرکت آب منطقه […]

مدیران کل منابع طبیعی و هواشناسی استان به اتفاق مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ، از ایستگاه هیدرومتری ورودی سد کبار قم بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵  بازدید مشترکی با حضور مدیرعامل ، مدیر دفتر مطالعات و  رئیس گروه مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای قم به اتفاق مدیران کل هواشناسی و منابع طبیعی و آبخیزداری استان به منظور بررسی امکان برخط سازی و استقرار سیستم هشدار سیل و همچنین بررسی رفع مشکل انباشته شدن رسوبات در محل ایستگاه هیدرومتری ورودی سد کبار صورت گرفت. با توجه به جاری شدن سیل در سال گذشته و فاصله کم بند احداثی ، رسوبات در محل ایستگاه انباشته و بر اطلاعات دیتاها تأثیرگذار بود لذا بر خط سازی ایستگاه و استقرار هشدار سیل، بدلیل وجود تأسیسات مهم در پایین دست آن از جمله، سد تاریخی کبار، جاده قدیم و اتوبان کاشان و خط راه آهن  ضروری می باشد . در این بازدید پیشنهاد کاهش ارتفاع بند احداثی  اداره کل منابع طبیعی توسط مشاور مطرح شد.علی اصغری مدیر عامل آب منطقه ای قم از مشاور خواست پیشنهاد را مکتوب به شرکت ارائه تا بعد از بررسی به اداره کل منابع طبیعی ارسال و انشالله در نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به عملیاتی نمودن آن اقدام شود.