بررسی آخرین نتایج مطالعات ژئوتکنیک احداث تونل انتقال فاضلاب ماکو

بررسی آخرین نتایج مطالعات ژئوتکنیک احداث تونل انتقال فاضلاب ماکو

به گزارش برقاب، در جلسه ای در دفتر معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، آخرین نتایج مطالعات ژئوتکنیک احداث تونل انتقال فاضلاب ماکو مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه در راستای عمل به مصوبه کمیته فنی سال گذشته در خصوص انجام مطالعات و بررسی های فنی در زمینه احداث تونل خط انتقال فاضلاب منتهی به تصفیه خانه فاضلاب ماکو برگزار شد که عملیات صحرایی و گمانه زنی ژئو تکنیک توسط مشاور ذی صلاح خاتمه یافته و گزارش اولیه ژئو تکنیک نیز به مشاور فاز ۳ ارائه شده است.

در این جلسه پس از تشریح ابعاد فنی و مالی احداث تونل توسط مشاور طرح، مقرر شد برای اتخاذ تصمیمات نهائی گزارش تکمیلی به همراه گزارش بررسی های فنی گزینه های دیگر انتخابی مسیر خط انتقال توسط مشاور تهیه و در کمیته فنی که متعاقبا به همان منظور تشکیل خواهد شد مطرح نماید.

شایان ذکر است، عمده عملیات اجرای خط انتقال فاضلاب ماکو به طول ۴.۵ کیلومتر به اتمام رسیده و اجرای ادامه خط انتقال تا ورودی تونل به طول یک هزار و ۱۰۰  متر به پیمانکار ارجاع گردیده و قرارداد در حال ابلاغ است که با قطعی شدن گزینه برتر، اجرای ادامه خط انتقال در اسرع وقت برای اجرا به پیمانکار ذی صلاح واگذار خواهد شد.