بررسی آخرین اقدامات شرکت آب منطقه ای اردبیل برای تکمیل فاز اول شبکه آبیاری سبلان با فاینانس مالی بانک توسعه تعاون

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ در نشستی با حضور استاندار اردبیل و معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون امور اقتصادی استانداری، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور، معاونان بانک توسعه تعاون کشور، مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان و جمعی از مدیران استانی، مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و […]

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ در نشستی با حضور استاندار اردبیل و معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون امور اقتصادی استانداری، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور، معاونان بانک توسعه تعاون کشور، مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان و جمعی از مدیران استانی، مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و مهندس علیرضا معتمدی نماینده مجری طرح شبکه آبیاری و زهکشی سبلان، گزارش آخرین اقدامات و برنامه های شرکت آب منطقه ای اردبیل برای تکمیل فاز اول شبکه آبیاری سبلان با فاینانس مالی ۶۰۰ میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون را ارائه کردند و تصمیمات لازم برای تسریع در دریافت اعتبار مالی اتخاذ شد.

در این جلسه مهندس اکبر بهنامجو استاندار اردبیل، از همراهی و اقدامات بانک های توسعه تعاون، کشاورزی و سپه در مشارکت برای اجرای طرحهای شبکه های آبیاری و زهکشی گیوی و سبلان در استان اردبیل تشکر نمود و برنامه ها و ظرفیت های تولید محصولات کشاورزی در اراضی پایاب سدهای استان را مهم و اثرگذار عنوان کرد و بر اشتغال پایدار در استان تاکید نمود.

در ادامه جلسه، مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل ضمن قدردانی از حمایتها و پیگیریهای استاندار اردبیل و مدیران ارشد بانک توسعه تعاون، تأثیر اجرای طرح شبکه آبیاری سبلان در زمینه اشتغالزایی و افزایش تولید محصولات زراعی و باغی در منطقه و درآمد کشاورزان را تشریح کرد و در خصوص فعالیت های اجرایی طرح و اقدامات انجام شده در این زمینه، توضیحات لازم را ارائه نمود.

مهندس علیرضا معتمدی نماینده مجری طرح شبکه آبیاری سبلان هم در این جلسه، گزارش آخرین وضعیت طرح شبکه آبیاری سبلان و اقدامات انجام شده و برنامه آتی برای تکمیل فاز اول این طرح را تشریح کرد.