بررسی پیشرفت فیزیکی طرح های اولویت دار

با هدف تسريع در بهره برداري از پروژه هاي در حال اجرا ، مهندس سعيد محسني مديرعامل برق منطقه اي اصفهان به همراه معاونين ،مجريان طرحها و كارشناسان دست اندركار و نمايندگان شركتهاي مشاور و پيمانكار دراين پروژه ها از چند طرح زيربنايي اين شركت بازديد كردند.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان مهندس سعید محسنی مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان به همراه معاونین ،مجریان طرحها و کارشناسان دست اندرکار و نمایندگان شرکتهای مشاور و پیمانکار با هدف تسریع در بهره برداری از پروژه های در حال اجرا از پیشرفت فیزیکی طرح های زیربنایی این شرکت بازدید کردند.

مهندس محسنی با حضور در محل احداث پست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت نجف آباد طی نشستی با معاون طرح و توسعه، مجری ، مشاور و پیمانکار طرح و گفتگو با آنها در خصوص اقدامات انجام شده و در حال اجرا جهت پیشرفت پست مذکور بحث و تبادل نظر نموده و بر تکمیل موارد باقیمانده در اسرع وقت تاکید گردید.
بنابر این گزارش ، هدف از اجرای این پروژه افزایش ظرفیت و پایداری شبکه غرب اصفهان بوده و برای احداث پست مذکور مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
گزارش مذکور حاکیست: در ادامه پست در حال احداث۶۳/۲۰ کیلوولت جلال آباد ،مورد بازدید قرار گرفت که دراین مرحله نیز مجری طرح با ارائه سخنانی گفت: این پروژه با هدف افزایش پایداری شبکه و تامین دیماند مصرفی مشترکین و متقاضیان صنعتی شهرک صنعتی نجف آباد ۲ در حال احداث بوده وبرای احداث پروژه مذکور مبلغ ۲۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
این گزارش افزود: در ادامه پست GIS 230کیلولت شهدای صفه ،اتصالات خطوط کابلی جدید و در حال احداث در این پست و همچنین پروژه احداث خط کابلی چهار مداره ۶۳ کیلوولت شهدای صفه به پست جاده شیراز مورد بازدید قرار گرفت و مدیرعامل و همراهان با توضیحات مجری این طرح از نزدیک در جریان مراحل پیشرفت پروژه مذکور قرار گرفتند.
در پایان گفتنی است در این بازدید علاوه بر بازدید از پستهای مذکور خطوط درحال احداث و منشعب از این پستها نیز مورد بازدید قرار گرفت و نحوه اجرای پروژه نیزتوسط مجری این پروژه ها توضیح داده شد.