برداشت غیر قانونی۲۰ میلیون مترمکعب آب ازمنابع زیرزمینی درمشهدجلوگیری شد

۵۹۰ حلقه چاه غیر مجاز در محدوده تحت پوشش امور آب مشهد در ۱۰ ماه گذشته شناسایی و مسدود شد. با انسداد این چاه ها از برداشت غیرقانونی ۲۰.۳ میلیون مترمکعب آب از منابع زیرزمینی جلوگیری شد.

به گزارش برقاب : از برداشت غیر قانونی۲۰ میلیون مترمکعب آب ازمنابع زیرزمینی مشهد جلوگیری شد . به نقل از  روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، مدیر امور منابع آب مشهد در خصوص جلوگیری از  برداشت غیر قانونی۲۰ میلیون مترمکعب آب ازمنابع زیرزمینی مشهد گفت: گروه های گشت و بازرسی با همکاری نیروی انتظامی ۵۹۰ حلقه چاه غیر مجاز را در محدوده تحت پوشش امور آب مشهد شناسایی و مسدود کردند.

محمد برزویی افزود: با مسدودسازی این تعداد چاه غیر مجاز از برداشت غیرقانونی آب به میزان حدود ۲۰.۳ میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی جلوگیری شد.

وی اضافه کرد: از تعداد ۵۹۰ حلقه چاه غیر مجاز، ۱۹۹ حلقه  عمیق و ۳۹۱ حلقه نیمه عمیق بوده است،

محدوده تحت پوشش امور منابع آب مشهد شامل شهرستان های مشهد، چناران، گلبهار، طرقبه -شاندیز و فریمان است.