برخورداری اشتراک های چاه آب کشاورزی از برق رایگان

به منظور تشویق مشترکین دارای چاه آب کشاورزی برای مشارکت در طرح های مدیریت مصرف و کاهش پیک بار تابستان ، کشاورزانی که با شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند ، ازپاداش در نظر گرفته شده که همان برق رایگان می باشد ، بهره مند می گردند. 🔷 طول […]

به منظور تشویق مشترکین دارای چاه آب کشاورزی برای مشارکت در طرح های مدیریت مصرف و کاهش پیک بار تابستان ، کشاورزانی که با شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند ، ازپاداش در نظر گرفته شده که همان برق رایگان می باشد ، بهره مند می گردند.

🔷 طول دوره همکاری از ۱۰ خرداد تا ۱۵ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ می باشد

🔷 ساعات همکاری بین ۱۲ ظهر تا ۱۷ بعد از ظهر می باشد ، کشاورزان عزیز دراین ساعات نسبت به خاموش کردن چاه آب خود اقدام نموده و در مابقی ساعات شبانه روز از برق رایگان بهره مند می شوند

🔷 مشارکت در این طرح تامین برقی پایدار ومطمئن را به همراه خواهد داشت و از بروز اعمال خاموشی های اضطراری ناشی از کمبود نیرو جلوگیری می کند.

🔷کشاورزانی که در این طرح شرکت کنند شامل اعمال خاموشی های اضطراری ناشی از کمبود نیرو نخواهند شد.