برتری شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در۵ محور ارزیابی شرکت های توزیع برق کشور

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس  با اظهار این مطلب گفت: طی مراسمی از طرح های ساز وکاری، تحول دیجیتال و هوشمندسازی صنعت برق کشور تقدیر به عمل آمد و شرکت  توزیع نیروی برق استان فارس در ۵ محور کاهش تلفات انرژی ، تدوین برنامه های ۰۹۸ و نظارت  بر اجرای آن ها ، […]

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس  با اظهار این مطلب گفت: طی مراسمی از طرح های ساز وکاری، تحول دیجیتال و هوشمندسازی صنعت برق کشور تقدیر به عمل آمد و شرکت  توزیع نیروی برق استان فارس در ۵ محور کاهش تلفات انرژی ، تدوین برنامه های ۰۹۸ و نظارت  بر اجرای آن ها ، قبض سبز، توسعه سامانه نظارت مکانیزه طرح ها( سنم) و پروژه جایگزینی شبکه فرسوده مسی با کابل خودنگهدارحایز رتبه برترکشوری گردید و تندیس دریافت نمود.

احمدرضا خسروی در این باره گفت: این شرکت در چند سال اخیر پیشگام و پیشرو در موضوع مدیریت و کاهش پیک بار صنعت برق کشور بوده و به ویژه در اجرای برنامه های پاسخگویی بار ۰۹۸و ۰۹۹  عملکرد موفق و چشمگیر داشته باشد که از آن جمله می توان به کاهش پیک بار ۶۶۴ مگاواتی در تابستان سال ۹۸ و همچنین  ۸۲۴  مگاواتی انرژی برق در تابستان سال ۹۹ اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در ادامه به بحث کاهش تلفات نیز اشاره نمود و گفت: از آنجا که کاهش تلفات انرژی به عنوان رکن اصلی اقتصاد مقاومتی از دغدغه های صنعت برق است این شرکت موفق شد با بهره- مندی از تمامی ظرفیت ها و همچنین برخی فعالیت ها از جمله نصب کنتورهای هوشمند فهام، جمع آوری برقهای غیر مجاز و بهسازی شبکه ها ، جایگزینی شبکه های هوایی فرسوده مسی به کابل خودنگهدار، انجام برنامه تست و سالم سازی کنتور و بازرسی لوازم اندازه گیری، تلفات انرژی برق را در استان فارس از۷.۴۸(هفت وچهل هشت صدم) درصد در سال ۹۸  به عدد ۷.۳۸(هفت و سی و هشت صدم )درصد در سال ۹۹ برساند که ثمره این تلاش ها سبب شد تا تلفات برق روند کاهشی داشته و این شرکت موفق شود عنوان رتبه برتر را در محور کاهش تلفات را نیز به خوداختصاص دهد.

وی یادآور شد: این شرکت توانست در راستای توسعه دولت الکترونیک، برقراری ارتباط دوسویه با مشترکان و‌ ارائه خدمات غیرحضوری، طرح ملی قبض سبز را با موفقیت در سطح این استان به مرحله اجرا درآورد که در حال حاضرتمامی مشترکان، قبوض برق خود را از راه‌های مختلف نظیر پیامک، سامانه موبایلی برق ایران(برق من) و همچنین وب سـایت شرکت دریافت می کنند. خسروی  به انجام موفق و تاثیرگذار پروژه های جایگزینی شبکه فرسوده مسی با کابل خودنگهدار درسطح استان نیز پرداخت و بیان داشت: در سال گذشته، ۱۵۰ کیلومترکابل خودنگهدار در استان فارس جایگزین سیم مسی شد که توانست نقش مهمی در حل مشکلات مهم شبکه برق از جمله تقویت ولتاژ برق مشترکان شهری و روستایی، کاهش تلفات و ایمنی شهروندان داشته باشد .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در خاتمه ابراز امیدواری کرد با توسعه و ادامه روند رو به رشد

فعالیت های این شرکت بتوانیم خدمات را هرچه مطلوب تر ارائه داده  و در جهت جلب رضایتمندی مشترکان
گام های مثبتی برداریم.