برتری روابط عمومی توزیع برق استان مرکزی در کشور

طی تقدیرنامه ای ” سید علی آقا زاده ” استاندار مرکزی از “علی رضایی” مدیرروابط عمومی این شرکت تقدیر کرد. در این تقدیر نامه آمده است: روابط عمومی هنر ایجاد ،استمرار و ارتقای روابط انسانی و علم زندگی در عصر ارتباطات است و فعالان عرصه روابط عمومی پیش قراولان آگاهی بخشی جامعه هستند که نقش […]

طی تقدیرنامه ای ” سید علی آقا زاده ” استاندار مرکزی از “علی رضایی” مدیرروابط عمومی این شرکت تقدیر کرد.

در این تقدیر نامه آمده است: روابط عمومی هنر ایجاد ،استمرار و ارتقای روابط انسانی و علم زندگی در عصر ارتباطات است و فعالان عرصه روابط عمومی پیش قراولان آگاهی بخشی جامعه هستند که نقش مهمی در تنویر افکار عمومی برعهده دارند.

بدینوسیله ضمن تشکر از زحمات و تلاش های مجدانه جنابعالی ،کسب عنوان روابط عمومی برتر آن دستگاه در سطح کشور را به شما و سایر همکارانتان تبریک عرض نموده و از درگاه ایزدمنان برای همگان سلامتی ، بهرورزی و تداوم توفیق مسئلت می نمایم .