برتری روابط عمومی توزیع برق استان مرکزی در سطح کشور

روابط عمومی توزیع برق استان مرکزی حائز رتبه برتر شد.

به گزارش برقاب براساس ارزیابی جشنواره عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق در تابستان ۱۴۰۲،روابط عمومی توزیع برق استان مرکزی حائز رتبه برتر شد.

“علی اکبر کاظمی ” مشاور وزیر و مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو در همایش سراسری مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق کشور که در بهمن ماه سال جاری برگزار شد، با اهدای لوح تقدیر از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تقدیر کرد.