تقدیر از برترین های نظام آراستگی محیط کار (۵s) آبفای استان اصفهان

تقدیر از برترین های نظام آراستگی محیط کار (5s) آبفای استان اصفهان

به گزارش برقاب،معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در این جلسه با بیان اینکه نظام آراستگی محیط کار علاوه بر اینکه رضایت همه جانبه ارباب رجوع را به دنبال دارد، موجب بهبود وضعیت فیزیکی محل کار، حذف ضایعات و جلب مشارکت همگانی می شود، اظهار داشت: براساس نتایج ممیزی داخلی و ممیزی خارجی نظام آراستگی محیط کار (۵s) در سال ۱۴۰۲، آبفای منطقه چهار با کسب بیش از ۹۴ درصد امتیاز، رتبه نخست را به خود اختصاص داد و آبفای منطقه یک با کسب بیش از ۹۰ درصد و آبفای منطقه سه با کسب بیش از ۸۷ درصد امتیاز، رتبه دوم و سوم را کسب نمودند.
امراله سلیمانی با اشاره به پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار (۵s) در آبفای استان اصفهان گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته در ممیزی انجام شده توسط شرکت گواهی دهنده، نقاط قوت کلی سازمان در حوزه نظام آراستگی در محیط کار (۵s) شامل حمایت مدیران ارشد شرکت در پشتیبانی از اجرای این سیستم، وجود زیرساخت های مورد نیاز ، آگاهی مناسب پرسنل نسبت به نحوه اجرای سیستم (۵s) و صداقت در رفتار کارکنان می باشد.
وی به برنامه های سال ۱۴۰۳ حوزه نظام آراستگی محیط کار اشاره و خاطر نشان کرد: ارتقای (۵s) که شامل نظم و ترتیب، ساماندهی، استاندارد سازی، انظباط و نظافت است به (۷s) در مناطق تعیین شده و استقرار (۷s) در ستاد مرکزی در دستور کار شرکت است.
سلیمانی با بیان اینکه بر اساس بخشنامه های ابلاغی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، نظام آراستگی محیط کار(۷s) سیستمی است که به منظور برقراری و حفظ فضای کیفیتی در سازمان ها و شرکت ها به کار گرفته می شود اظهار داشت: با توسعه و تاثیر نظام آراستگی محیط کار (۵s) دو اقدام دیگر شامل ایمنی و بهداشت و تجزیه و تحلیل ممیزی در رسیدن به بهبود مستمر در فرایند کارها بسیار موثر بوده است، که در این راستا آبفای استان اصفهان نیز درنظر دارد در سال آینده نظام آراستگی محیط کار(۷s) در مناطق تعیین شده عملیاتی نماید.
وی به بیان اهداف اجرای نظام آراستگی محیط کار(۷s) در آبفای استان اصفهان پرداخت و گفت: ممیزی مستمر به عنوان یک فرایند سیستماتیک، به منظور ارزیابی هدفمند با توجه به تجزیه و تحلیل میزان برآورده شدن معیارهای نظام آراستگی است که ضروری به نظر می رسد .
گفتنی است، در ادامه این مراسم از مناطق پنج و مبارکه به عنوان مناطق پیشرو در پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار (۵s) تقدیر شد، چرا که این مناطق توانستند درفاصله ممیزی داخلی تا ممیزی خارجی در زمینه پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار (۵s) بسیار موفق عمل نمایند، همچنین در ادامه این مراسم به قید قرعه به ۳ نفر از حاضرین که در زمینه اجرای نظام آراستگی محیط کار پیشنهاداتی ارائه دادند جوایزی اهدا شد.