برای پایش آبهای البرز، ۲۲ تیم فعال می شود

رییس گروه احیا و تعادل بخشی آب های زیر زمینی شرکت آب منطقه ای استان البرز از فعال سازی ۲۲ تیم ویژه برای پایش و صیانت از آبهای سطحی و زیر زمینی در این استان خبر داد.

به گزارش برقاب: برای پایش آبهای البرز۲۲ تیم فعال می شود “سینا علیدوست” سه شنبه اظهار کرد: فعال سازی ۲۲ تیم برای پایش آبهای البرز این تیم ها به صورت شبانه روزی برای نظارت بر مصرف چاه های مجاز و دارای پروانه و پیشگیری از حفر چاه های غیر مجاز و تخلفات منابع آب در البرز فعال شده اند .

این مسوول با اشاره به اهمیت پایش منابع آبی در شرایط کم بارشی ادامه داد: امسال۶۳ دستگاه حفاری غیرمجاز چاه های آب در سطح استان شناسایی و توقیف شد.

علیدوست بیان کرد: این دستگاه های حفاری پس از توقیف به پارکینگ بانو صحرای کوهسار و شهر هشتگرد شهرستان ساوجبلاغ منتقل شدند ضمن آنکه هیچ گاه به صاحبان آنها بازگردانده نمی شوند.

رییس گروه احیا و تعادل بخشی آب های زیر زمینی شرکت آب منطقه ای استان البرز در بخش دیگر از سخنانش گفت: یکی از ارکان اصلی مدیریت منابع آن ، مدیریت مردمی است که در این زمینه از ظرفیت تشکل های مردمی استفاده می شود.

وی با بیان اینکه تامین امنیت غذایی جامعه از طریق بخش کشاورزی دارای اهمیت فراوان است، بیان کرد: البته در این بخش باید مصرف بهینه آب با توجه به شرایط تغییر اقلیم در اولویت قرار بگیرد.

علیدوست تاکید کرد: شرکت آب منطقه ای استان البرز چند سال است که به این موضوع ورود کرده و فرهنگ سازی در خصوص مصرف بهینه آب و جلوگیری از هدر رفت آن در بخش های مختلف از جمله کشاوری را در دستور کار قرار داده است.

وی تاکید کرد: تاکنون دوره های آموزشی مختلف برای بهره برداران بخش کشاورزی در استان البرز برگزار شده اما کافی نیست چرا که وضعیت منابع آبی باید بیش از پیش برای مردم تبیین و اطلاع رسانی شود.

علیدوست گفت: امروز کشت صیفی،‌ کلم و کاهو برای صادرات در استان البرز با توجه به محدودیت منابع آبی مقرون به صرفه نیست چرا که کاشت بیش از حد نیاز این محصولات در واقع غارت آبهای سطحی و زیر زمینی به شمار می رود.