معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر:

پیک برق ایران با جمعیت شش کشور همسایه برابر است

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: پيك بار برق ٦ كشور همسايه با جمعيت ٣٥٠ ميليون نفر با پيك برق ايران با جمعيت ٨٥ ميليون نفر برابر است.

برابری پیک برق ایران با جمعیت شش کشور همسایه

به گزارش برقاب، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، محمد اله داد در نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی صنعت برق ضمن تقدیر از روابط عمومی های صنعت برق اظهار کرد: روابط عمومی ها نقش موثری در پیشبرد اهداف این صنعت دارند.
وی با اشاره به ارزان بودن انرژی در ایران و به تفاضل قیمت انرژی برق در کشورهای مختلف افزود: پیک برق شش کشور همسایه افغانستان، پاکستان، ترکنستان، عراق، آذربایجان و کشور ترکیه که تبادل انرژی داریم با جمعیت ٣۵٠ میلیون نفر با پیک برق ایران با جمعیت ٨۵ میلیون نفر برابر است.
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با اشاره به کمپین انرژی خواستار ارتباط موثر و مفید با همراه اول در خصوص مصرف بهینه انرژی شد و ادامه داد: زنجیره تولید، انتقال و توزیع از هم جدا نیستند و همبستگی چند سال اخیر باید تشدید شود.