بحران آب، یکی از مهم‌ترین مشکلات شهرستان زیرکوه است

فرماندار زیرکوه در جلسه سازگاری با کم آبی این شهرستان که با حضور معاونین، بخشداران، مدیر امور منابع آب شهرستان های قاینات و زیرکوه و سایر مسئولین شهرستان برگزار شد، گفت: منابع آبی شهرستان زیرکوه باید مدیریت و از برداشت بی‌رویه این منابع خدادادی جلوگیری شود چرا که آیندگان هم سهم زیادی از این منابع دارند.

بحران آب، یکی از مهم‌ترین مشکلات شهرستان زیرکوه است

به گزارش برقاب،  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، “محمدرضا غیرتی” افزود: به منظور کنترل برداشت و مدیریت منابع آبی موجود می بایست جهاد کشاورزی با ترویج شیوه های نوین آبیاری و کمک به اجرای آن، در مصرف بهینه از منابع آبی اقدامات مقتضی را انجام دهد.

وی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در مصرف آب، بیان کرد: حفاظت از آب از طریق آموزش و ارتقای فرهنگ مصرف صحیح آن باید انجام شود.

فرماندار با اشاره به لزوم نظارت بر حریم رودخانه ها عنوان کرد: باید از هر گونه ساخت و ساز در محدوده رودخانه‌ها خودداری شود و دستگاه‌های متولی  با نظارت مستمر جلوی بی‌قانونی های احتمالی را در شهرستان بگیرند.

غیرتی اضافه کرد: متاسفانه سیل امسال به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرف بستر و حریم رودخانه ها و همچنین بی توجهی به هشدارها، خسارات مالی زیادی به‌بار آورد.

مدیرمنابع آب شهرستانهای قاینات و زیر کوه نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی شهرستان زیرکوه، بر ضرورت اجرای مرحله دوم آب قابل برنامه ریزی و مدیریت توامان آب و برق تاکید کرد.

“جوادکرمانی” به نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های باقیمانده در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت: نصب  این کنتورها بر روی چاه های آب، از برنامه‌های جدی طرح احیاء و تعادل بخشی است و به این وسیله میزان برداشت آب از چاه‌ ها به‌ صورت دقیق کنترل و از هرگونه اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی جلوگیری می شود.