با هدف بررسی توان اجرای برنامه های مدیریت مصرف برق

ارزیابی شرکت توزیع برق استان سمنان در حوزه مدیریت مصرف برق انجام شد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان از انجام ارزیابی این شرکت در حوزه مدیریت مصرف با هدف بررسی توان اجرای برنامه های گذر از پیک تابستان به منظور تطابق میزان تولید و مصرف خبر داد.

به گزارش برقاب،ارزیابی شرکت توزیع برق استان سمنان در حوزه مدیریت مصرف برق انجام شدمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان از انجام ارزیابی این شرکت در حوزه مدیریت مصرف با هدف بررسی توان اجرای برنامه های گذر از پیک تابستان به منظور تطابق میزان تولید و مصرف خبر داد.سیدمحمد حسینی نژاد با عنوان اینکه این ارزیابی با تمرکز بر ایجاد بستر برای اجرای برنامه های کاهش پیک، فرهنگ سازی در بخش های خانگی، تجاری، مساجد و ارتباط دوطرفه با مشترکین صورت پذیرفت افزود: استقرار هوشمندسازی سازمانی، بررسی اسناد و اطلاعات مالی مرتبط با هوشمندسازی، وضعیت استقرار نرم افزار پایش، نحوه رویت پذیری و کنترل پذیری مشترکین برق موضوع طرح فهام، تکمیل و توسعه نظام مند زیرساخت های مرتبط با هوشمندسازی میزان جلب مشارکت عمومی دراجرای برنامه های مدیریت مصرف و بیان تجربیات موفق و نوآوری ها در این راستا از محورهای اصلی این ارزیابی به شمار می رود.وی افزود: تاکنون بیش از ۱۵ هزار مشترک در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان، در تعرفه های کشاورزی، صنعتی، اداری، خانگی و تجاری به کنتورهای هوشمند مجهز شده اند و پیش بینی می شود تا پایان سال این عدد به ۲۰ هزار افزایش یابد.حسینی نژاد با بیان اینکه هوشمندسازی مهمترین برنامه پیش رو شرکت توزیع برق سمنان می باشد گفت: در بخش کنترل پذیری، دیدگاه بر این پابه استوار است که قطع و وصل هر مشترک از راه دور فراهم شود که در تابستان سال جاری این مهم برای تمامی مشترکین کشاورزی استان و بخش قابل توجهی از مشترکین صنعتی داخل و خارج شهرک های صنعتی به انجام رسیده است.وی خاطرنشان ساخت: تاکنون پیگیری درج کد رویت پذیری و کنترل پذیری مشترکین در نرم افزارهای مرتبط، نصب تابلوهای قابل قطع از راه دور برای چاه های کشاورزی، نصب کنتورهای فهام تک فاز مشترکین پرمصرف به خصوص در مناطق آلوده، اجرای طرح قطع مشترکین ولتاژ اولیه با استفاده از دستگاه های LMS و نصب بیش از ۱۱ هزار دستگاه کنتور هوشمند برای مشترکین از مهمترین اقدامات این شرکت در راستای استقرار طرح هوشمندسازی به شمار می رود.گفتنی است این ارزیابی دو روزه با حضور نماینده منتخب وزارت نیرو در شرکت توزیع برق استان سمنان به انجام رسیده و در حاشیه آن دیدارهایی با مدیرعامل انجمن صنایع، رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه استان و دیدار با مدیران شهرستان انجام پذیرفت.