با تداوم اجرای برنامه مدیریت مصرف شاهد خاموشی ناشی از محدودیت شبکه نخواهیم بود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریزگفت: در دو روز پایانی هفته ی گذشته، با افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف انرژی در سطح کشور، میزان بار افزایش قابل توجهی داشت و از میزان سقف مجاز تعیین شده نیز فراتر رفت و در اکثر مناطق کشور، الگوهای مصرف انرژی به صورت مشابه روند رو […]

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریزگفت: در دو روز پایانی هفته ی گذشته، با افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف انرژی در سطح کشور، میزان بار افزایش قابل توجهی داشت و از میزان سقف مجاز تعیین شده نیز فراتر رفت و در اکثر مناطق کشور، الگوهای مصرف انرژی به صورت مشابه روند رو به رشدی را تجربه کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، عادل کاظمی گفت: از 15 خرداد ماه سال جاری، همزمان با شروع دوره ی پیک بار تا اواخر هفته ی گذشته، در سایه ی همکاری و مشارکت مشترکین همکار و عقد 4330 تفاهم نامه ی همکاری با مشترکان سنگین بخش صنعتی و کشاورزی، به طور متوسط روزانه 140 مگاوات کاهش مصرف و بار در ساعات پیک روز (12 الی 18) حاصل شد.
وی ادامه داد: مشترکین کشاورزی نیز با همکاری مناسب در ساعات پیک روز سعی کردند مصارف انرژی جهت پمپاژ و آبیاری را متوقف کنند و نیز مشترکین اداری با بهره گیری از مولدهای اضطراری، موجب کاهش بار شبکه شدند. همچنین اجرای سایر برنامه های مدیریت مصرف، در مجموع موجب شد تا به استثنای دو روز منتهی به روزهای پایانی هفته، هیچگونه خاموشی ناشی از محدودیت های شبکه به مشترکین عزیز تحمیل نشود.
کاظمی اضافه کرد: با این حال در دو روز پایانی هفته ی گذشته، با افزایش دما و به تبع آن افزایش مصرف انرژی در سطح کشور، میزان بار افزایش قابل توجهی داشت و از میزان سقف مجاز تعیین شده نیز عدول کرد و در اکثر مناطق کشور، الگوهای مصرف انرژی به صورت مشابه روند رو به رشدی را تجربه کردند. در این گونه مواقع، عدم کاهش سریع بار می تواند باعث کاهش میزان فرکانس شبکه شده و تداوم کاهش فرکانس می تواند منجر به خروج نیروگاه ها از مدار شود.
وی با بیان اینکه تداوم چنین امری موجب بی برقی های گسترده در شبکه ی برق کشور می شود، افزود: در چنین مواردی، دیسپاچینگ ملی و دیسپاچینگ منطقه ای RDC همواره با پایش وضعیت مصارف و بار شبکه اقداماتی جهت پایداری و تداوم توزیع انرژی اتخاذ می کند و فرصت تصمیم گیری و اعمال این مدیریت ها در یک بازه ی زمانی بسیار کوتاه حادث می شود و عملا فرصتی برای اطلاع رسانی به مشترکین عزیز دست نمی دهد.کاظمی اظهار امیدواری کرد در روزهای آتی با بهبود شرایط آب و هوایی و پایین آمدن دمای هوا، دیگر شاهد تکرار خاموشی ها نباشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در پایان یادآوری کرد: از کلیه ی مشترکین عزیز تقاضا داریم نهایت همکاری را جهت بهینه سازی مصارف انرژی و کاهش بار و بخصوص در شرایطی که دمای هوا روند رو به رشد و افزایشی را می یابد به عمل آورند تا از بروز خاموشی ها جلوگیری شود.