بازگشت واحد شماره ۳۲ نیروگاه ری به چرخه تولید برق

به گزارش شرکت مدیریت تولید برق ری، این واحد از نیروگاه ری برای تعمیرات اساسی از مدار خارج شده بود که با تلاش شبانه‌روزی مهندسان و کارشناسان زودتر از زمان پیش‌بینی شده و در شرایط پیک مصرف به مدار تولید بازگشت.

به گزارش شرکت مدیریت تولید برق ری، این واحد از نیروگاه ری برای تعمیرات اساسی از مدار خارج شده بود که با تلاش شبانه‌روزی مهندسان و کارشناسان زودتر از زمان پیش‌بینی شده و در شرایط پیک مصرف به مدار تولید بازگشت.