بازسازی و اصلاح شبکه فاضلاب خیابان آقاجانلو

مدیر ناحیه افسریه طی گفتگویی با روابط عمومی اعلام داشت: پیرو اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه جمع آوری فاضلاب و بنا براعلام اکیپ های عملیاتی، طی ویدئومتری و بررسی های انجام شده در خیابان آقاجانلو مشخص گردید به دلیل نشست بستر زیرین خط لوله شبکه فاضلاب به قطر 250 میلیمتر و خم شدگی […]

مدیر ناحیه افسریه طی گفتگویی با روابط عمومی اعلام داشت: پیرو اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه جمع آوری فاضلاب و بنا براعلام اکیپ های عملیاتی، طی ویدئومتری و بررسی های انجام شده در خیابان آقاجانلو مشخص گردید به دلیل نشست بستر زیرین خط لوله شبکه فاضلاب به قطر 250 میلیمتر و خم شدگی لوله اصلی، امکان انتقال مناسب جریان فاضلاب در خط مذکور وجود ندارد .

 حسن طارمی افزود: به جهت جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعدی از قبیل پس زدگی و نشست معبر، پس از هماهنگی های لازم و اخذ مجوز، طی یک عملیات منسجم، خط لوله مذکور به طول 35 متر با تلاش بی وقفه همکاران امداد فاضلاب تعمیر و مجدداً در مدار بهره برداری قرار گرفت . 

وی در ادامه گفت: صعوبت اجرای عملیات فوق الذکر به دلیل ریزشی بودن خاک بستر و نیاز به حفاری با بیل مکانیکی در عمق 3 متر با تمهیدات مناسب شامل اجرای غلاف بتن مسلح جهت جلوگیری از نشست مجدد و ایمنی کامل ترانشه و کارگاه صورت پذیرفت .