بازسازی و اصلاح شبکه فاضلاب شهری خیابان اسدی منش

مدیر ناحیه بهارستان طی گفتگویی با روابط عمومی اعلام داشت: در پی اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه جمع آوری فاضلاب و جلوگیری از بروز حوادث مکرر، طی ویدئومتری و بررسی های انجام شده در خیابان اسدی منش مشخص گردید بدلیل نشست چندین نقطه خط شبکه فاضلاب به قطر ۲۵۰ میلیمتر و وجود خاک و […]

مدیر ناحیه بهارستان طی گفتگویی با روابط عمومی اعلام داشت: در پی اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه جمع آوری فاضلاب و جلوگیری از بروز حوادث مکرر، طی ویدئومتری و بررسی های انجام شده در خیابان اسدی منش مشخص گردید بدلیل نشست چندین نقطه خط شبکه فاضلاب به قطر ۲۵۰ میلیمتر و وجود خاک و نخاله در خط لوله، عدم امکان انتقال مناسب جریان فاضلاب در شبکه تحت پوشش وجود ندارد.

 عنایتی امانی افزود: به جهت جلوگیری از بروز حوادث ناگوار و خسارت به مشترکین محدوده، پس از هماهنگی های لازم و اخذ مجوز طی یک عملیات منسجم و ضربتی حساس خط لوله مذکور به طول ۳۷ متر با تلاش بی وقفه همکاران بهره برداری و مهندسی و توسعه، بازسازی و مجدد در مدار بهره برداری قرار گرفت. 

وی گفت: صعوبت اجرای عملیات فوق بدلیل ریزشی بودن شدید خاک و شلوغی معبر با تمهیدات مناسب و کمترین زمان ممکن صورت پذیرفت.