بازسازی شبکه توزیع آّب در ناحیه بهارستان

مدیر ناحیه بهارستان طی گفتگویی با روابط عمومی بیان داشت: طی عملیات بازسازی شبکه توزیع آب واقع در خیابان امیرکبیر و لزوم اتصال عرضی لوله 250 میلیمتری خیابان دیالمه به لوله 250 میلیمتری امیرکبیر، عملیات مذکور در دستور کار امداد و تعمیرات ناحیه قرار گرفت.  عنایتی امانی افزود: این عملیات طی برنامه ریزی و هماهنگی […]

مدیر ناحیه بهارستان طی گفتگویی با روابط عمومی بیان داشت: طی عملیات بازسازی شبکه توزیع آب واقع در خیابان امیرکبیر و لزوم اتصال عرضی لوله 250 میلیمتری خیابان دیالمه به لوله 250 میلیمتری امیرکبیر، عملیات مذکور در دستور کار امداد و تعمیرات ناحیه قرار گرفت. 

عنایتی امانی افزود: این عملیات طی برنامه ریزی و هماهنگی با ارگان های مربوطه و با وجود صعوبت فراوان از قبیل داکت های برق و مخابرات و حجم تردد بالای معبر مذکور در حداقل زمان ممکن انجام گردید.

 لازم به ذکر است، خط لوله فرسوده با قدمتی 65 ساله در خیابان امیرکبیر در بافت مرکزی تجاری پایتخت با لوله مقاوم داکتیل، بازسازی گردید.