بازسازی خط انتقال مجتمع آبرسانی شهید تهرانی آغاز شد

طرح بازسازی خط انتقال مجتمع آبرسانی شهید تهرانی واقع در بخش مرکزی شهرستان ری، با پوشش شانزده روستا و شهر قلعه نو آغاز شد.

آغاز طرح بازسازی خط انتقال مجتمع آبرسانی شهید تهرانی 

 

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی آبفای منطقه شش شهر تهران؛ عبدالله مجاهد مدیر ناحیه شهرری با اعلام این خبر گفت: مسافت این طرح ۲۲ کیلومتر می‌باشد که ۱۰۰۰ متر آن در محدوده غنی آباد انجام شده است.

مجاهد افزود: در فاز اول این طرح بازسازی خطوط جمع آوری انتقال و بازسازی خروجی مخزن غنی آباد به قطر ۵۰۰ میلیمتر و به طول یک کیلومتر انجام خواهد شد که پس از تکمیل این فاز ۳ حلقه از چاه های مجتمع به مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی شهید غیوری متصل خواهد شد و امکان توزیع استاندارد آب از مخزن ذخیره مهیا خواهد شد.

مجاهد در ادامه گفت: هدف از اجرای این طرح حذف استانداردسازی جمع آوری و انتقال تمامی منابع تامین به مخازن ذخیره مجتمع و توزیع استاندارد از مخازن به شبکه می‌باشد.