بازسازی آبشیرینکن کشار تنش ها را کاهش داد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان به تشریح تاثیر بازسازی آبشیرینکن کشار بر تامین آب روستاهای این مجتمع و کاهش تنش های ناشی از آن پرداخت. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، امین قصمی افزود:  فرسودگی ممبران های آبشیرین کن مجتمع کشار طی سال های گذشته باعث کاهش تولید […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان به تشریح تاثیر بازسازی آبشیرینکن کشار بر تامین آب روستاهای این مجتمع و کاهش تنش های ناشی از آن پرداخت.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، امین قصمی افزود:  فرسودگی ممبران های آبشیرین کن مجتمع کشار طی سال های گذشته باعث کاهش تولید آب شیرین و افزایش تنش های اجتماعی شده بود که با تعویض آن سطح رضایت عمومی افزایش چشمگیری یافته است.

به گفته وی، با یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، سیاست افزایش کیفیت خدمات رسانی به مناطق روستایی در دستور کار قرار گرفت که بازسازی آبشیرین کن مجتمع کشار یکی از این اقدامات بود که خوشبختانه میزان آب تولیدی این مجتمع توانسته نیازهای مردم منطقه را تامین و فاصله آبدهی را تا حد زیادی کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با اشاره به اینکه آبشیرینکن کشار سال 92 با ظرفیت چهار هزار و 325 مترمکعب در روز برای تامین آب روستاهای قلات و کشار در مجاورت رودخانه کر به بهره برداری رسید، افزود: افزایش کمیت و کیفیت آب تولیدی آبشیرین کن ها مستلزم بازسازی و رسیدگی دوره ای به تاسیسات است.

قصمی با بیان اینکه سرمایه گذار آبشیرین کن کشار بر اساس تعهدات خود 161 ممبران را با هزینه ای بالغ بر 17 میلیارد ریال تعویض کرد، افزود: با تعویض ممبران های فرسوده ظرفیت تولید آب مجددا به چهار هزار و 350 مترمکعب با EC 300 رسیده که باعث افزایش رضایتمندی مشترکین تحت پوشش مجتمع کشار شده است.

 روستای کشار از توابع شهرستان خمیر است.