به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی صورت گرفت:

بازدید کارکنان شرکت آبفا از کتابخانه ملی کرمان

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی صبح امروز جمعی از کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از کتابخانه ملی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان کرمان، این بازدید با هدف ارتقا فرهنگ کتاب و کتابخوانی صورت گرفت و کارکنان آبفا کرمان ضمن آشنایی با تاریخ احداث این کتابخانه از بخش های مختلف آن بازدید کردند.