بازدید کارشناس طرح های کلان برنامه و بودجه کشور از تصفیه خانه فاضلاب ارومیه

کارشناس طرح های کلان برنامه و بودجه کشور از تصفیه خانه فاضلاب ارومیه و پروژه های مصوب سفر ریاست جمهوری به آذربایجان غربی بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آبفا استان آذربایجان غربی؛ فصیحی دربازدید که معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، معاونین بهره برداری و توسعه آب و فاضلاب و معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذازی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی نیز حضور داشتند،ضمن بازدید از مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب و خط انتقال پساب به دریاچه ارومیه، روند اجرای پروژه‌های مصوب را مورد بررسی قرار داد.

 احیاجاهدی معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در این بازدید گزارشی از پروژه های در دست اجرا، افزایش تعداد مشترکین فاضلاب و میزان پساب انتقالی به دریاچه ارومیه ارائه کرد.

وی گفت: با بهره‌برداری کامل از پروژه های در دست اجرا، تعداد مشترکین فاضلاب و میزان پساب انتقالی به دریاچه افزایش قابل توجهی خواهد یافت.