بازدید نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در طرح مسکن ملی از سایت های مسکن شهر بیرجند

مهندس زارع پور نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در طرح مسکن ملی از سایت مسکن زعفرانیه و مهرشهر بیرجند بازدید کرد.

مدیران عامل و معاونین شرکت های آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق استان مهندس زارع پور را در این بازدید همراهی می کردند.
مهندس زارع پور با بیان اینکه ما وظیفه داریم آب و برق را برای مردم در سایت های مسکن ملی تامین کنیم اظهار کرد: باید با استفاده از ظرفیت صندوق توسعه مسکن، منابع مشارکتی و سایر روش ها به دنبال تامین منابع مالی اجرای این زیرساخت ها باشیم تا حقوق مردم تامین شود.
وی ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده برای تامین آب، فاضلاب و برق ابن سایت ها گفت: خوشبختانه تیم مدیریتی و اجرایی خوبی در استان خراسان جنوبی برای پیشبرد این پروژه ها تلاش می کنند که جای تقدیر دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه ۱۴ کیلومتر تا اتمام پروژه فاضلاب مهرشهر باقی مانده است، افزود: از ۶۴ کیلومتر اجرای شبکه فاضلاب مهرشهر تا کنون ۵۰ کیلومتر اجرایی شده است و برای اتمام این پروژه نیازمند همکاری بیشتر شهرداری برای تسریع در صدور مجوزهای لازم می باشیم.