بازدید میدانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان روند پیشرفت طرح تامین آب سیستان و زاهدان را بررسی و کنترل کرد.

بازدید میدانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از روند پیشبرد طرح تامین اضطراری آب سیستان و زاهدان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان روند پیشرفت طرح تامین آب سیستان و زاهدان را بازدید میدانی کرد.

به گزارش برقاب، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، “علیرضا قاسمی” در این بازدید که روز یک‌شنبه، ۱۹ فروردین انجام شد، روند پیشرفت فیزیکی طرح تامین آب اضطراری سیستان و زاهدان شامل اجزای آب‌شیرین‌کن و تاسیسات انتقال و پمپاژ آب خام واقع در سه راهی دشتک شامل دشت شیله، هامون هیرمند و حرمک را بررسی کرد.

وی در ادامه، با سفر به منطقه سیستان، از محل ورودی آب به هامون صابوری از فراه رود افغانستان بازدید و وضعیت آب ورودی با توجه به احداث کانال انتقال آب از دریاچه هامون صابوری به حوضچه ادیمی توسط شرکت آب نیرو در سال گذشته را بررسی کرد.
بر اساس این گزارش، طی جلسه‌ای که در منطقه سیستان با حضور مدیران آبفا، آب منطقه‌ای و آب نیرو در استان برگزار شد ابعاد مختلف از جمله موضوع تصفیه، انتقال و توزیع آب بررسی شد.