بازدید میدانی از پست ۲۳۰کیلوولت مچکور

مدیرعامل و مهندس مهدیخانی معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان از پست ۲۳۰ کیلوولت مچکور بازدید میدانی به عمل آمد.

به گزارش برقاب، ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ با حضور مهندس پیری مدیرعامل و مهندس مهدیخانی معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان از پست ۲۳۰ کیلوولت مچکور بازدید میدانی به عمل آمد.

مهندس پیری در این بازدید نکات لازم را به پیمانکار طرح خاطر نشان کرد و در خصوص تسریع در اجرای پروژه تاکید شد.