بازدید معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از شرکت آب و فاضلاب کاشان

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پروژه های شاخص شرکت آب و فاضلاب کاشان بازدید کرد

به گزارش برقاب،علیرضا جزء‌قاسمی معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سفر امروز خود به کاشان از چندین پروژه‌ی در حال بهره برداری و یک پروژه در حال اجرای شرکت آب و فاضلاب کاشان بازدید کرد.

‌ جزء‌قاسمی ضمن بازدید از محل تصفیه خانه فاضلاب شهرکاشان، پروژه درحال اجرای فاضلاب شهر نوش آباد و آب شیرین کن شهر نیاسر در جریان سایر فعالیت‌های صورت گرفته شرکت آب و فاضلاب قرار گرفت