بازدید مسئولین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پروژه آبرسانی به روستاهای فیروزکوه

مهندس پاکروح معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و هیات همراه از پروژه های آبرسانی به روستاهای شهرستان فیروزکوه بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی، در جلسه ای که در حاشیه این بازدید با حضور مهندس محمدی  مدیر عامل ، مهندس ویسی معاون مهندسی و توسعه و مدیران و کارشناسان معاونت مهندسی […]

مهندس پاکروح معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و هیات همراه از پروژه های آبرسانی به روستاهای شهرستان فیروزکوه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی، در جلسه ای که در حاشیه این بازدید با حضور مهندس محمدی  مدیر عامل ، مهندس ویسی معاون مهندسی و توسعه و مدیران و کارشناسان معاونت مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران برگزار شد، در خصوص مشکلات تامین آب شرب روستاهای تحویلی پس از اجرای طرح یک پارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی بحث و تبادل نظر شد.

دیدار مدیرعامل آبفای شرق با شهردار فیروزکوه

در راستای هماهنگی ادامه اجرای پروژه های آبرسانی به روستاهای شهرستان فیروزکوه مهندس محمدی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران و مدیر امور بهره برداری آبفای فیروزکوه با شهردار این شهر دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی، در این نشست مشترک که با حضور مدیر عامل آب و فاضلاب شرق استان تهران، شهردار فیروزکوه، مدیر آب و فاضلاب شهرستان و مسئول واحد فنی و اجرایی شهرداری برگزار شد، در خصوص هماهنگی جهت ادامه اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهری، آبرسانی به روستاهای پشتکوه و اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی درون شهری بحث و تبادل نظر شد