بازدید مدیر عامل آبفای سمنان از پروژه های آبرسانی شهرستان گرمسار

محمد طاهری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان به همراه معاون بهره برداری و توسعه آب،  مجری طرحهای شرکت و مدیر امور آبفای شهرستان گرمسار از پروژه های در دست اقدام شهرستان بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان ، ابوالحسن مطهری مدیر امور آبفای شهرستان گرمسار با اعلام این خبر افزود: […]

محمد طاهری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان به همراه معاون بهره برداری و توسعه آب،  مجری طرحهای شرکت و مدیر امور آبفای شهرستان گرمسار از پروژه های در دست اقدام شهرستان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان ، ابوالحسن مطهری مدیر امور آبفای شهرستان گرمسار با اعلام این خبر افزود: مسئولین در این بازدید از پروژه  افزایش ظرفیت تصفیه خانه آب گرمسار، پروژه مجتمع روستای جواد آباد، امام زاده سرباز و مندولک که شامل حفر و تجهیز چاه و نصب مخزن هوایی  بازدید  و در ادامه تاسیسات آبرسانی روستاهای قاطول و محمدآباد مورد بازدید قرار گرفت.