بازدید مدیرعامل شرکت توانیر از پست نجف آباد

دکتر مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر به اتفاق معاونان انتقال و توزیع این شرکت، از پست ٤٠٠.٦٣ کیلوولت در حال احداث نجف آباد بازدید کرد

به گزارش برقاب، پایگاه خبری توانیر، پست ۴٠٠.۶٣ کیلوولت نجف آباد با اعتباری بالغ بر ١۵٠٠ میلیارد تومان یکی از ١٨٠ طرح استراتژیک در دست اجرای شرکت توانیر برای گذر از اوج بار سال آینده است که مورد مدیرعامل توانیر قرار گرفت که طی آن دکتر رجبی مشهدی بر تسریع روند در مدار گرفتن آن قبل از پیک بار ١۴٠٣ تاکید کرد.
در جریان این بازدید، سعید محسنی مدیرعامل  برق منطقه ای اصفهان هدف از اجرای این طرح را افزایش ظرفیت و پایداری شبکه غرب اصفهان عنوان کرد و گفت: برای احداث فاز اول پست و خط مذکور مبلغی بالغ بر ۴٠٠ میلیارد تومان و از تجهیزات موجود در انبار هزینه شده است.
وی افزود: این طرح در سه مرحله اجرا خواهد شد که در مرحله نخست، ترانسفورماتور اول ۴٠٠.۶٣ کیلوولت پست شامل احداث قطر ۴٠٠ کیلوولت با ۶ بی ۶٣ کیلوولت خروجی بوده که در حال حاضر ٢ بی ۶٣ کیلوولت از این مجموعه بهره برداری خواهد شد.
مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان اضافه کرد: در مراحل دوم و سوم نیز به ترتیب ترانسفورماتور دوم ۴٠٠.۶٣ کیلوولت شامل قطرهای??? کیلوولت مربوط به خطوط جدیدالاحداث اسلام آباد نجف آباد  و نیز اصلاح آرایش باسبار و تکمیل قطرهای ۴٠٠ کیلوولت پست ۴٠٠.۶٣ کیلوولت نجف آباد انجام خواهد شد.
براساس این گزارش، این طرح تاکنون ٧٠ درصد پیشرفت عملیات اجرایی داشته و قرار است تا پیش از اوج بار سال آتی وارد مدار شود.