بازدید مدیرعامل شرکت توانیر از سامانه های هوشمند توزیع برق استان اصفهان

مدیرعامل شرکت توانیر به همراه جمعی از معاونان و مدیران این شرکت، صبح امروز از مجتمع سامانه های هوشمند شرکت توزیع برق استان اصفهان بازدید کرد.

بازدید مدیرعامل شرکت توانیر از سامانه های هوشمند توزیع برق استان اصفهان

به گزارش برقاب، پایگاه خبری توانیر، در این بازدید، مهندس علاقمندان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان  گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای این شرکت در زمینه سامانه های هوشمند و اهداف راه اندازی آنها ارائه کرد.
دکتر رجبی مشهدی در این بازدید، ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت های صورت گرفته در شرکت توزیع برق استان اصفهان، بر اهمیت سامانه ها و هوشمندسازی به عنوان یکی از اولویت های وزارت نیرو و شرکت توانیر تأکید کرد.
وی گفت: راه اندازی سامانه های هوشمند و هوشمند سازی شبکه و تجهیزات، مزایای متعددی از جمله افزایش راندمان، کاهش تلفات، بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشترکان را به همراه دارد.
در این برنامه، بخش های مختلف مجتمع سامانه های هوشمند شرکت توزیع برق استان اصفهان، از جمله مرکز سمیع، مرکز پایش و کنترل، مرکز دوربان، دیتا سنتر، ابر ششم، مرکز دیسپاچینگ، مرکز فوریت های برق و سامانه های قرائت کنتور هوشمند مورد بازدید قرار گرفت.