بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از شبکه برق ناحیه کهگیلویه و بویراحمد

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با هدف بررسی وضعیت شبکه برق و دیدار با پرسنل، از امور بهره‌برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان؛ محمود دشت‌بزرگ در یک بازدید ۲ روزه از امور بهره‌برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد وضعیت شبکه انتقال و فوق توزیع این استان را بررسی و با کارکنان این ناحیه نیز به گفت‌و‌گو نشست.
هدف از این سفر بررسی وضعیت شبکه با توجه به شرایط آب و هوایی استان کهگیلویه و بویراحمد و شنیدن مسائل و دغدغه‌های کارکنان این ناحیه بوده است.
محمود دشت‌بزرگ در این سفر از پست‌ ۱۳۲ کیلوولت باشت، پست‌های ۱۳۲ کیلوولت مختار، بهمن و پست ۴۰۰ کیلوولت در یاسوج و پست‌های برق چرام و دهدشت در شهرستان کهگیلویه بازدید کرد و وضعیت شبکه و اقداماتی که لازم است برای حفظ پایداری شبکه انجام شود، را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به شرایط آب و هوایی کهگیلویه و بویراحمد و لزوم حفظ پایداری شبکه برق انتقال و فوق توزیع، خواستار اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه شد و از کارکنان این ناحیه خواست که با بازدید‌های مداوم از پست‌های برق و خطوط، اجازه بروز حادثه را در شبکه ندهند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در این سفر همچنین پای صحبت‌های کارکنان ناحیه بهره‌برداری کهگیلویه و بویراحمد نشست و مسائل و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار داد و از برنامه‌ریزی برای حل این مسائل سخن گفت.
مسعود رضازاده مدیر امور بهره‌برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد نیز در این بازدید گزارشی از وضعیت شبکه برق استان که منجر به پایداری آن در برف و باران شدید شد ارائه کرد و پیشنهادات لازم برای توسعه شبکه برق این ناحیه را نیز تشریح کرد‌.
بر اساس این گزارش، امور بهره‌برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد یکی از نواحی ۱۰گانه امور بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان است.