بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از طرح های در دست اجرای آب و فاضلاب در ارومیه

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در بازدید از طرح های آب و فاضلاب در ارومیه روند اجرای این طرح ها را مورد بررسی قرار داد.

لطیف خوش سیرت در این بازدیدها با حضور در منطقه کشتارگاه و کوچه های مقانلو و اطراف آن پی گیری اجرای شبکه فاضلاب در این منطقه را مورد بررسی قرار داد. 

بازدید از کمربندی ارومیه منتهی به جاده سلماس و کوی سالار و همچنین بررسی روند اجرایی مخزن 5 هزار مترمکعبی توحید 2 از دیگر برنامه های مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی بود.