بازدید مدیرعامل آبفا از مخازن داماهی و تصفیه خانه آب بندرعباس

مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان در دیدار نوروزی با کارکنان شاغل در مرکز کنترل کیفی آب، مخازن داماهی و تصفیه خانه آب بندرعباس دیدار و از روند فعالیت این مجموعه ها بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، علی رضایی سردره ضمن تبریک سال نو به پرسنل شاغل در این مجموعه ها گفت: کارکنان این واحدها برای تامین آب آشامیدنی
مردم در ایام تعطیل نیز مشغول فعالیت هستند تا شاهد پایداری آب مرکز استان و روستاهای تحت پوشش آن باشیم.

وی با قدردانی از تلاش دست اندرکاران این مجموعه ها، وضعیت آزمایشگاه، مخازن داماهی و تصفیه خانه آب بندرعباس را مورد بررسی قرار و گفت: تلاش مجموعه آبفا تامین آب با کیفیت و پایدار برای مردم

است و در این راستا تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.

مدیرعامل آبفا در ادامه از تاسیسات آبفا بازدید و نیازهای آن ها را مورد بررسی قرار داد.