بازدید رئیس دادگستری اذربایجان غربی از روند آزادسازی بستر و حریم رودخانه گدار

با حضور دکتر عتباتی ریاست دادگستری استان آذربایجان غربی، مجیدی دادستان استان، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای، ریاست اداره کل ثبت استان، ریاست سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و مدیرکل اداره محیط زیست استان در شهرستان نقده از بازه انتهایی رودخانه گدار چای بازدید بعمل آمد و مسایل و مشکلات طرح آزادسازی بستر و حریم این بازه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در این بازدید بعد از ارائه نظرات کارشناسی توسط دستگاههای متولی و شنیدن سخنان مردم محترم منطقه، دستور ایجاد کارگروه ویژه بررسی طرح آزاد سازی صادر شد تا طی ۲۰ روز آینده با حل مسایل مطروحه عملیات اجرایی این بازه آغاز و به اتمام  برسد