بازدید دانشجویان دانشگاه اصفهان از سد باغکل خوانسار

دانشجویان رشته زمین شناسی دانشگاه اصفهان و اعضای هیئت این دانشگاه از سد باغکل خوانسار و ایستگاه پمپاژ سرچشمه بازدید به عمل آورند.

به گزارش برقاب،  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، دانشجویان رشته زمین شناسی دانشگاه اصفهان و اعضای هیئت این دانشگاه بیستم اردیبهشت ماه طی بازدیدی با توضیحات کارشناسان اداره منابع آب شهرستان خوانسار با مشخصات فنی و تاریخچه سد باغکل خوانسار و ایستگاه پمپاژ سرچشمه واقع در این شهرستان آشنا شدند.