بازدید دانشجویان از رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان

دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشددانشکده آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز از رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان بازدید کردند.

بازدید دانشجویان دانشکده آب و محیط زیست از رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان

 

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این بازدید، ضرورت و کارکردهای رصدخانه آب و انرژی به عنوان بستری برای حکمرانی آب از طریق حکمرانی داده برای ایجاد شفافیت اطلاعات، مشارکت ذی نفعان و مدیریت بهم پیوسته منابع آب، انرژی و محیط زیست تشریح شد.

در این بازدید محمدرضا شریفی، استاد منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز ضمن ابراز خرسندی از تلاش های سازمان آب و برق خوزستان، گفت: بدون شک تلاش های فناورانه صورت گرفته در مدیریت آب استان و کشور، موجب ایجاد امید و انگیزه در دانشجویان به عنوان سرمایه های ملی خواهد شد.

وی ابزار امیدواری کرد که این بازدیدها و جلسات دانشگاه با سازمان آب و برق خوزستان تدوام پیدا کند.