اعضای بسیج فرهنگیان خسروشهر از نیروگاه حرارتی تبریز بازدید کردند

جهت آشنايي هرچه بيشتر با فرايند سخت توليد برق اعضای بسیج فرهنگیان آموزش و پرورش خسروشهراز نیروگاه حرارتی تبریز بازديد كردند.

بازدید اعضای بسیج فرهنگیان آموزش و پرورش خسروشهر از نیروگاه حرارتی تبریز

به گزارش برقاب،این برنامه بازدید با هدف آگاه سازی از شرایط سخت و دشوار تولید و راه های مصرف بهینه برق و آشنایی با ساختارو عملکرد واحد های شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی انجام شد.

در ابتدای بازدید کلیپ هایی با محتوای سختی های تولید برق پخش شدو آموزش هایی در رابطه با خطرات و رعایت نکات ایمنی در نیروگاه توسط کارشناس مربوطه به بازدیدکنندگان ارائه گردید.

همچنین رئیس منطقه آموزش و پرورش خسروشهر خواستار فراهم کردن بازدید توسط دانش آموزان این منطقه،  جهت آگاه سازی در مصرف بهینه و صحیح برق شد.

درادامه اعضای بسیج فرهنگیان آموزش پرورش خسروشهر ازقسمت های، اتاق فرمان، برج خنک کن و واحد شیمی نیروگاه حرارتی تبریز بازدید کرده در جریان سخت تولید برق توسط پرسنل زحمت کش شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی قرار گرفتند و از زحمت این مجموعه تشکر و قدرانی کردنند.