بازدید استاندار کرمان و مدیرعامل آب منطقه ای از مناطق خسارت دیده از سیلاب

در پی هشدارهای هواشناسی و بارندگی های روزهای اخیر و جاری شدن سیلاب در بعضی از مناطق استان، استاندار کرمان به همراه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای، فرماندار رفسنجان و مدیر منابع آب شهرستان از مناطق خسارت دیده ازسیلاب بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، دکتر فداکار استاندار کرمان، مهندس رشیدی مدیرعامل آب منطقه ای، مهندس رضایی فرماندار رفسنجان، مهندس حسیبی مدیر امور منابع آب شهرستان رفسنجان و برخی از مسئولین استانی از مناطق خسارت دیده از سیلاب جاده سرچشمه و ورودی شهر رفسنجان و محل بند خاکی احداث شده روستای داوران شهرستان رفسنجان بازدید کردند.

مهندس رشیدی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس علیدادی معاون حفاظت و بهره برداری و مهندس منظری توکلی مدیر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت به اتفاق مهندس حسیبی مدیر امور منابع آب شهرستان رفسنجان از محل سیلاب رودخانه اسدآباد و صادق آباد و رودخانه شور و محدوده شهر رفسنجان و رودخانه آلاچیق و محدوده فرودگاه و از محل سیلاب روستای اودرج نیز بازدید نمودند.

به جهت بارندگی های اخیر، مهندس رضایی فرماندار رفسنجان، مدیر کل هلال احمر و مدیر امور منابع آب رفسنجان و برخی از مسئولین از مناطق خسارت دیده از سیلاب جاده رفسنجان کشکوئیه و جاده سرچشمه و روستای ناصریه و رودخانه های عبوری درسطح دشت رفسنجان بازدید هوایی بعمل آوردند.

شایان ذکر است قبل از بازدید، جلسه ستاد بحران با حضور استاندار کرمان، مدیرعامل هلال احمر استان و ریاست سازمان صدا و سیما در فرمانداری رفسنجان برگزار شد.