بازدید از چاه و مخزن بتنی آب و افتتاح پروژه آبرسانی در راستای طرح نهضت آبرسانی به روستاها

به گزارش روابط عمومی امور منابع شهرستان بم در راستای طرح نهضت آبرسانی به روستاهای مناطق کوهستانی دریجان و جزین و 8 روستای دیگر در بخش مرکزی شهرستان ، این پروژه با حضور نماینده محترم شرق استان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار محترم و هیئت همراه و مدیر امور منابع آب با همکاری قرارگاه سپاه شهرستان در حال انجام میباشد .