بازدید از عملیات تعمیرات دوره ای قبل از شروع فصل آبیاری شبکه آبیاری و زهکشی سبلان

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت به همراه مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آبی، رئیس اداره بهره‌برداری سد و شبکه سبلان، نماینده مجری طرح مرمت تاسیات آبی استان و مدیر پروژه شرکت کیهان آب راه آسیا در بهره برداری شبکه سبلان، از عملیات تعمیر و نگهداری پیش از شروع فصل آبیاری شبکه آبیاری و […]

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت به همراه مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آبی، رئیس اداره بهره‌برداری سد و شبکه سبلان، نماینده مجری طرح مرمت تاسیات آبی استان و مدیر پروژه شرکت کیهان آب راه آسیا در بهره برداری شبکه سبلان، از عملیات تعمیر و نگهداری پیش از شروع فصل آبیاری شبکه آبیاری و زهکشی سبلان بازدید و اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص بهره برداری و تامین آب اراضی پایاب را بررسی کردند.

در این بازدید مهندس فیروز ندایی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت ضمن تاکید بر اهمیت سرویس های دوره ای و عملیات نگهداری تاسیسات مطابق با دستورالعمل نگهداری در تداوم تامین وتحویل مطمئن آب مورد نیاز اراضی پایاب، اقدامات انجام گرفته توسط شرکت بهره‌برداری در سرویس دوره‌ای و نگهداری تاسیسات ایستگاه های پمپاژ و لایروبی و تامین ظرفیت کانال اصلی را مناسب عنوان کرد.

مهندس سیروس افزون، رئیس اداره بهره برداری سد و شبکه سبلان نیز در این بازدید، اقدامات بعمل آمده در خصوص رفع تجاوز به حریم تاسیسات و اعاده به وضع مطلوب در طول کانال اصلی و ساماندهی نقاط برداشت در کانال اصلی شبکه سبلان را تشریح نمود.

در ادامه بازدید مهندس عبدالله جیره مدیر پروژه بهره برداری گزارشی از برنامه ها و اقدامات شرکت بهره برداری شبکه سبلان در خصوص عقد قرارداد های تحویل آب، اطلاع رسانی به مشترکین، اقدامات حقوقی در خصوص وصول آب بها و رفع تجاوز از حریم تاسیسات و تدقیق سطوح کشت را ارائه کرد.