بازدید از سدهای طالقان و زیاران و کانال های انتقال آب به دشت قزوین

نماینده مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی به همراه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، فرماندار و امام جمعه شهرستان آبیک و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین از سد طالقان، سد زیاران و کانال های انتقال آب به دشت قزوین بازدید نمودند.

نماینده مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی به همراه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، فرماندار و امام جمعه شهرستان آبیک و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین از سد طالقان، سد زیاران و کانال های انتقال آب به دشت قزوین بازدید نمودند.